پشتیبانی رابین همیشه در کنار شماست، 7 روز هفته، 24 ساعته